Export (242) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
F
F.-Javier Heredia, Coordinación hidrotérmica a corto y largo plazo de la generación eléctrica en un mercado competitivo (DPI2002-03330)., , 01/2003 -12/2005. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, CASC : Computational Aspects of Statistical Confidentiality (IST-2000-25069)., , 01/2001-12/2003. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística", Jornada d’intercanvi d’experiències docents, Barcelona, 26/06/2001. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación óptima de gran dimensión de la produción hidrotérmica de energia eléctrica (TAP99-1075-C02-01)., , 01/2000-12/2002. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cesar Beltrán, "The Radar Subgradient Method Applied to the Unit Commitment Problem", 9th Stockolm Optimization Days, Stockholm, Sweden, 06/2000. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Recent Advances in Optimisation of Generation Operation", Electric Energy Systems University Enterprise Training Partnership, Clamart, France, Electricité de France (EDF), 25-26/03/1999. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación Óptima de Gran Dimensión de la Producción Hidrotérmica de Energía Eléctrica a Corto Plazo (TAP96-1044)., , 07/1996-06/1999. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, SLOEGAT Project. Short and Long term Optimization of Energy Generation And Trading (Esprit 22695)., , 12/1996-05/1999. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Optimització de fluxos no lineals amb xarxes amb constriccions a banda. Aplicació a models acoblats de coordinació hidro-tèrmica a curt termini ", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. Narcís Nabona, advisor, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 221, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Revisión y puesta a punto de programas de tiempo real de Determinación de Topología, Estimación de Estado y Reparto de Cargas Interactivo (UPC C2325)., , 07/1995-12/1996. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, NETFLOW93: Network Optimization, Theory and Practice, , San Miniato, Italy, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, 3-7/10/1993. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo e instalación de programas de Expansión Optima de la Red Eléctrica a distintos niveles de tensión (UPC C1958)., , 10/1993-05/1995. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo y suministro de programas de Coordinación Hidrotérmica a Largo Plazo de la Generación Eléctrica empleando flujos multiartículo en redes (UPC C0606)., , 01/1989-12/1992. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Desarrollo y suministro de un conjunto de programas de Coordinación Hidrotérmica a Corto Plazo de la Generación Eléctrica por flujos multiartículo en redes con restricciones laterales lineales (UPC C0919)., , 05/1989-12/1992. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Certificació d'Aptitud Pedagògica, , Barcelona, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 09/1988-05/1989. Tagged XML BibTex
E
Eugenio Mijangos, F.-Javier Heredia, "Perspective cuts for solving the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts", 24th European Conference on Operational Research, Lisboa, 11-14/07/2010. Abstract Tagged XML BibTex
Eugenio Mijangos, F-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Solving electric market problems by perspective cuts ", International Conference on Operations Research, Zurich, Switzerland, 01-03/09/2010. Abstract Tagged XML BibTex
Eva Romero i Beneyto, Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat., , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 04/03/2009. Abstract Tagged XML BibTex
Elisenda Vila, F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "Formació de preus en el mercat elèctric: millors estratègies per compradors i venedors", Fent servir l'estadística, 1, vol. 1, Barcelona, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2008  . Tagged XML BibTex
Elisenda Vila Jofre, Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 26/09/2007. Abstract Tagged XML BibTex
D
Daniel Ramón-Lumbierres, F.-Javier Heredia, Joaquim Minguella-Canela, Asier Muguruza-Blanco, "Optimal Postponement in Supply Chain Network Design Under Uncertainty: An Application for Additive Manufacturing", International Journal of Production Research: Taylor&Francis, pp. 5198-5215, 07/2020. Abstract Tagged XML BibTex
Daniel Ramón-Lumbierres, F.-Javier Heredia, Robert Gimeno Feu, Julio Consola, Román Buil Giné, "A multistage stochastic programming model for the strategic supply chain design", 23th International Symposium on Mathematical Programming, Bordeaux, 01-06/07/2018. Abstract Tagged XML BibTex
Daniel Ramon Lumbierres, Asier Muguruza, Robert Gimeno Feu, Ping Guo, Mary Hamilton, Kiron Shastry, Sunny Webb, Joaquim Minguella, F.-Javier Heredia, "Optimal Supply Chain Strategy and Postponement Degree with 3D Printing", 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland, pp. 330, 3-6/07/2016. Abstract Tagged XML BibTex
Daniel Ramon Lumbierres, Optimal Supply Chain Strategy through Stochastic Programming, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/07/2016. Abstract Tagged XML BibTex
Daniel Ormazabal Kirchner, Resolució de problemes de fluxos en xarxes sota Excel, , Facultat d'Informàtica de Barcelona, 21/11/2002. Tagged XML BibTex