Export (198) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Heredia  [Clear All Filters]
F
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "A multistage stochastic programming model for the optimal multimarket electricity bid problem", Optimization, Theory, Algorithms and Applications in Economics (OPT 2011), Centre de Recerca Matemàtica. Barcelona, Spain., 24-28/10/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria", Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria, Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, math-in Red Española Matemática-Industria, 30/11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Interactive Teacher Speaking skills & strategies", Intreractive Teacher Speaking skills & strategies, UPC, Barcelona, Spain., Institut de Ciències de l'Educació de la UPC, 17/11/2011-28/11. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB", Dept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC, 11/2011-07/2013. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2011-04/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2011  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Programació Estocàstica // Stochastic Programming", 26311 - MEIO1, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Elena Fernández, Ma Paz Linares, "Programació Matemàtica // Mathematical Programming", 200152 - PM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F-Javier Heredia, Merits docents (quinquennis), , 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya", Llibre Blanc de la Recerca Matemàtica a Catalunya (2000-2009), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp. 3, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "KIC InnoEnergy CC Iberia", KIC InnoEnergy CC Iberia, Barcelona, Spain, Universitat Politècnica de Catalunya, 07/06/2010. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, M.-Pilar Muñoz, Eugenio Mijangos, "Electricity Market Optimization: finding the best bid through stochastic programming.", Conference on Numerical Optimization and Applications in Engineering (NUMOPEN-2010), Centre de Recerca Matemàtica. UAB. Barcelona, Spain., 13-15/10/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming", Exploratory Workshop on Mixed Integer Nonlinear Programming: Theory, algorithms and applications, Sevilla, Spain, Mathematical Research Institute of the University of Sevilla (IMUS), 01-03/12/2010. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, Cristina Corchero, "Project DPI2008-02153: 2on year progress meeting with Gas Natural Fenosa", DPI2008-02153 progress meeting, Madrid, Spain, 14/12/2010. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2010  . Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Narcís Nabona, "Ampliació d'Investigació Operativa Determinista // Advanced Deterministic Operations Research", 26297, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Consell Docent del Grau Interuniversitari d'Estadística UB-UPC", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 05/2010-. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "L'EEES: el nou escenari de l'educació superior", Programa de desarrollo universitario 2009, St. Peter's School, Barcelona, 28/01/2009. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Els estudis a la Facultat de Matemàtiques i Estadística", IX Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona, IES La Pineda, Badalona, Barcelona. Spain, Ajuntament de Badalona, 27/02/2009. Tagged XML BibTex