Docència

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2012
Quadrimestre // Term2012-13 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Idioma // LanguageCatalà
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses; PLE
Abstract

Objectius referits a coneixements

 • Conèixer els models de presa de decisió més importants de la investigació operativa en diversos camps d'aplicació.
 • Analitzar problemes de presa de decisió amb l'objectiu de formular i resoldre computacionalment el model d'optimització més adient.
 • Comprendre les propietats matemàtiques dels problemes de programació lineal i dels seus algorismes de resolució, així com de les tècniques d'anàlisi de sensibilitat.
 • Comprendre les propietats matemàtiques dels problemes de programació lineal entera i dels seus algorismes de resolució.

Objectius referits a habilitats, destreses

 • Aplicar sense ajut computacional els algorismes estudiats de programació lineal a problemes acadèmics de dimensió reduïda.
 • Resoldre problemes pràctics mitjançant l'aplicació de tècniques d'anàlisi de sensibilitat a models de programació lineal.
 • Aplicar, sense ajut computacional, els algorismes estudiats de programació lineal entera a problemes acadèmics de dimensió reduïda.
 • Resoldre problemes reals de presa de decisió mitjançant l'ús d'algun programari d'optimització de referència corresponent als diferents algorismes d'optimització estudiats al llarg del curs.
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC.
Centre // FacultyFaultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC.
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya.
Horaris // ScheduleDilluns i dijous de 13:00 a 14:30, dimarts i dijous de 13:00 a 14:00. Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
Consultes // tutoringContact.
ExportTagged XML BibTex

Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2012
Quadrimestre // Term2012-13 Q1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?no
Codi // Code26339 - MPM
Idioma // LanguageCatalà
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; modeling; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
Abstract

The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
decision-making problems, formulated as problems of mathematical programming, which may arise during a professional
or research career.

 • Learn the mathematical formulation of some of the main mathematical programming models and develop the ability to formulate new ones.
 • Acquire the ability to determine the most appropriate algorithm and the optimization software for solving these problems numerically.
 • The ability to interpret correctly the results provided by the optimization software.

Skills to be learned

 • Learn and understand some of the most important problems in linear, integer and nonlinear programming as well as network flows.
 • Given the description of a new decision-making problem, be able to formulate the associated optimization problem correctly.
 • The ability to implement and obtained the optimum solution for decision-making problems by selecting the most appropriate algorithm and optimization software in each particular case.
URLClick Here
Titolació // StudiesFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB)
Horaris // ScheduleTues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03, FME.
ECTS6
Consultes // tutoringContact.
ExportTagged XML BibTex

Programació Matemàtica // Mathematical Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // Term2011-12 Q1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro; Elena Fernández; Ma Paz Linares
Coordinator?no
Codi // Code200152 - PM
Key Wordsteaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM
AbstractIntroduir a l'estudiant en els fonaments i les aplicacions de la Programació Matemàtica.
 • Que l'estudiant adquireixi una panoràmica dels models de la Programació Matemàtica i de les seves aplicacions.
 • Que l'estudiant conegui la metodologia de construcció dels models de la Programació Matemàtica i llur paper en els
 • processos de presa de decisions quantitatives.
 • Que l'estudiant conegui les àrees bàsiques de la Programació Matemàtica, com ara la programació lineal i entera, els problemes de fluxos en xarxes, i la programació no lineal.
 • Que l'estudiant conegui els fonaments teòrics de les classes de models considerades.
 • Que l'estudiant conegui els principals procediments algorísmics per a resolució de les classes de models considerades.
 • Que l'estudiant pugui aplicar de forma pràctica dels algorismes estudiats mitjançant el software de Programació Matemàtica disponible a la Facultat.
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau en Matemàtiques // Degree in Mathematics.
Centre // Faculty Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME)
ECTS7.5
ExportTagged XML BibTex

Programació Estocàstica // Stochastic Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // Term2011-12 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?no
Codi // Code26311 - MEIO1
Key Wordsteaching; UPC; MEIO; stochastic programming; PE
AbstractThe goal of this course is to introduce the student to the problems of system modeling in the presence of uncertainty, and familiarization with techniques and algorithms for dealing with them. The course deals with the case of stochastic programming, i.e. the optimization of problems with random variables . Stochastic modelling and programming bases are provided and it is hoped that upon completion of the course the student will be able to identify, model, formulate and solve decision-making problems with both deterministic and as random variables. Abilities to Be Acquired:
 • Identifying when a problem is suitable to be modeled and solved as a stochastic optimization problem.
 • Formulation of stochastic optimization problems, determining decisions in the first, second and next stages.
 • Knowledge of the basic properties of stochastic optimization problems.
 • Knowledge of specialized solution methods for stochastic problems.
 • Knowledge and use of software for the solution of stochastic problems.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // Faculty Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME)
ECTS5
ExportTagged XML BibTex

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // Term2011-12 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC.
Centre // FacultyFaultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC.
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya.
Horaris // ScheduleDilluns de 13:00 a 14:00, dimarts i dijous de 13:00 a 14:30Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Optimization

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro; Narcís Nabona
Coordinator?yes (together with the rest of the lecturers)
Codi // CodeS1-C2-UPC
Key Wordsteaching; UPC; FIB; DMKM; assignatures; courses; OpDMKM
AbstractThe course introduces the basic concepts of optimization and the different types of optimization problems, the iterative algorithms to solve these problems, and their properties. The practice of optimization using modeling languages to describe a problem and commercial and publicly available solvers is also emphasized.
URLClick Here
Titolació // StudiesErasmus Mundus master course in Data Mining and Knowledge Management.
Centre // FacultyFIB - Barcelona School of Informatics.
Institució // InstitutionThe consortium is composed of six universities from four countries: France (University of Pierre and Marie Curie Paris 6, University of Lyon Lumière Lyon 2, Polytec’Nantes), Romania (University Polithenica of Bucharest), Italy (University of East Piedmont) and Spain (Technical University of Catalonia).
Horaris // ScheduleThurs. 10.00 - 13.00, broadcasted from Barcelona the rest of the master's sites through videoconference.
ECTS4
ExportTagged XML BibTex

Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?yes
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
Abstract

The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
decision-making problems, formulated as problems of mathematical programming, which may arise during a professional
or research career.

 • Learn the mathematical formulation of some of the main mathematical programming models and develop the ability to formulate new ones.
 • Acquire the ability to determine the most appropriate algorithm and the optimization software for solving these problems numerically.
 • The ability to interpret correctly the results provided by the optimization software.

Skills to be learned

 • Learn and understand some of the most important problems in linear, integer and nonlinear programming as well as network flows.
 • Given the description of a new decision-making problem, be able to formulate the associated optimization problem correctly.
 • The ability to implement and obtained the optimum solution for decision-making problems by selecting the most appropriate algorithm and optimization software in each particular case.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB)
Horaris // ScheduleTues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME.
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Fluxos en Xarxes // Network Flows

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code34414 - FX
Idioma // LanguageEnglish.
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; network flows; FX
AbstractThis is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
 • To know the mathematical formulation and properties of the most relevant network flow problems (shortest path, maximum flow, minimum cost, multicommodity flow, generalised flows, etc.).
 • To know the convergence properties,  computational complexity and implementation issues of the network flows algorithms.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // Faculty Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleTues. 17:00 to 19:00, Thu. 15:00 - 17:00, room 100 (FME)
ECTS5
Consultes // tutoring.
ExportTagged XML BibTex

Intercanvi d'experiències docents del Grau en Matemàtiques

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2012
AuthorsF.-Javier Heredia
Event Typeseminar
Conference OrganiserFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Conference Dates24/05/2012
Conference LocationBarcelona, Spain
Key Wordsteaching; FME; Grau en Matemàtiques
ExportTagged XML BibTex

Tesi de màster sobre optimització de producció eòlica en mercats elèctrics.

 El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market realitzat per l'alumna Simona Sacripante, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, que he dirigit en col·laboració amb la prof. Cristina Corchero. En aquest treball s'estudia, mitjançant un model de programació estocàstica, l'estratègia òptima d'oferta d'un parc de generació eòlica al mercat diari del MIBEL. Aquest treball forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153.
Syndicate content