Export (241) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
M
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models", 57^th Session of the International Statistical Institute, 2009  . Abstract Tagged XML BibTex
Marcos-J. Rider, Glòria Casanellas, F.-Javier Heredia, Generació de figures eps a partir dels resultats d'AMPL, , Barcelona, Research Report DR 2008/15, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 8, 11/2008. Tagged XML BibTex
Mercè Amell, Lorena Bernáldez, Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 14/07/2005. Tagged XML BibTex
Meritxell Falques Casanovas, L'estadística en la indústria farmaceutica, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
Marta Estrago Castello, Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants', , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/07/1999. Tagged XML BibTex
Montserrat Dinares Peña, Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 02/06/1997 . Tagged XML BibTex
L
Leire Citores, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids", 12th International Conference on the European Energy Market, Lisbon, Portugal, 19-22/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
Leire Citores, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids", 12th International Conference on the European Energy Market (EEM15), Lisbon, Portugal., IEEE, pp. 1-6, 19-22/05/2015. Abstract Tagged XML BibTex
Lucia Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz, F-.Javier Heredia, "Optimal Energy Management for a Residential Microgrid Including a Vehicle-to-Grid System", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, issue 4: IEEE, pp. 2163-2172, 07/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Leire Citores, A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids, , Faculty of Mathematics and Statistics, 27/06/2014. Abstract Tagged XML BibTex
Lucía Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz-Zambrano, F.-Javier Heredia, "Optimal energy management for a residential microgrid including a vehicle-to-grid system", Published at IEEE Transactions on Smart Grids (DOI: 10.1109/TSG.2014.2318836): Research report DR 2013/05, Dept. of Statistics and Operations Research. E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/20642. Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 9, 11/2013. Abstract Tagged XML BibTex
Lucia Igualada González, Optimal Management of Microgrids, , Faculty of Mathematics and Statistics, 04/07/2012. Abstract Tagged XML BibTex
J
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez, Maria Albareda, Jesica González, Suport als grups de recerca SGR-Cat 2021, , 01/2023 - 12/202. Abstract Tagged XML BibTex
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez, Maria Albareda, Jesica González, Modelling and Optimization of StruCtured problems and Applications (MOSCA), , 09/2023-08/2026. Abstract Tagged XML BibTex
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez Alastrué, Josep Antón Sánchez Espigares, Eugenio Mijangos Fernández, Marlyn Dayana Cuadrado Guevara, Modelling and Optimization of Large-Scale Structured Problems and Applications (MOLSA), , 01/2019-12/2022. Abstract Tagged XML BibTex
J. Minguella-Canela, A. Muguruza, D.R. Lumbierres, F.-Javier Heredia, R. Gimeno, P. Guo, M. Hamilton, K. Shastry, S. Webb, "Comparison of production strategies and degree of postponement when incorporating additive manufacturing to product supply chains", Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017, 28-30, Vigo, Spain, Elsevier, 28-30/07/2017. Abstract Tagged XML BibTex
Jordan Escandell Planells, Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment., , Facultat de matemàtiques i Estadística., 19/07/2017. Abstract Tagged XML BibTex
J. Minguella-Canela, A. Muguruza, D.R. Lumbierres: F.-Javier Heredia, R. Gimeno, P. Guo, M. Hamilton, K.Shastry, S.Webb, "Comparison of production strategies and degree of postponement when incorporating additive manufacturing to product supply chains", Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 201, vol. 13, Vigo, Spain, Elsevier, pp. 754-761, 18/06/2017. Abstract Tagged XML BibTex
Josep Homs Moreno, A MIP formulation of a Hybrid AC-DC offshore wind power plant topology., , Faculty of Mathematics and Statistics, 23/10/2017. Abstract Tagged XML BibTex
Jordi Castro, F.-Javier Heredia, José Antonio Gonzalez, Maria Albareda, Albert Ferrer, Suport als Grups de Recerca (SGR 2017), , 06/2017-06/2022. Tagged XML BibTex
Julian Cifuentes Rubiano, Stochastic optimal bid to electricity markets with environmental risk constraints, , Faculty of Mathematics and Statistics, 21/12/2012. Abstract Tagged XML BibTex
Josep Ma Vendrell Simón, A Capacitated Commodity Trading Model with Market Power, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 02/2008. Tagged XML BibTex
Jordi Laseras, Aplicació del mètode "Radar Mulplier" al problema GUC amb factibilitat total, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/05/2003. Tagged XML BibTex
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex
Josep Padrós Romeu, Assignació d'unitats tèrmiques en la coordinació hidrotèrmica a curt termini, , Facultat d'Informàtica de Barcelona, 12/02/1998. Tagged XML BibTex