Export (66) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is DE  [Clear All Filters]
S
Silvia Nieto, Iván Ruz, Estudi i optimització de l'oferta al Mercat Ibèric d'Electricitat (MIBEL), , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 09/07/2009. Abstract Tagged XML BibTex
R
Raquel de Luis Rodriguez, Esther Cobo Clavaguera, Planificació hidro-tèrmica amb AMPL: Model bàsic i inclusió del mercat, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC, 01/07/1999 . Tagged XML BibTex
P
Pablo Jerónimo Estevez, Memória professional, El Portal del Consell Insular de Mallorca, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
M
Mattia Barbero, Cristina Corchero, Lluc Canals, Lucia Igualada, F.-Javier Heredia, "Critical evaluation of European balancing markets to enable the participation of Demand Aggregators", Applied Energy, vol. 264: Elsevier, 04/2020. Abstract Tagged XML BibTex
M.Pilar Muñoz, Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, "Improving Electricity Market Price Forecasting with Factor Models for the Optimal Generation Bid", International Statistical Review, vol. 81, issue 2: Wiley, pp. 18 (289-306), August 2013. Abstract Tagged XML BibTex
Mercè Amell, Lorena Bernáldez, Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 14/07/2005. Tagged XML BibTex
Meritxell Falques Casanovas, L'estadística en la indústria farmaceutica, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 01/07/2003. Tagged XML BibTex
Marta Estrago Castello, Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants', , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/07/1999. Tagged XML BibTex
Montserrat Dinares Peña, Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 02/06/1997 . Tagged XML BibTex
L
Lucia Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz, F-.Javier Heredia, "Optimal Energy Management for a Residential Microgrid Including a Vehicle-to-Grid System", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, issue 4: IEEE, pp. 2163-2172, 07/2014. Abstract Tagged XML BibTex
J
Julian Cifuentes Rubiano, Stochastic optimal bid to electricity markets with environmental risk constraints, , Faculty of Mathematics and Statistics, 21/12/2012. Abstract Tagged XML BibTex
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex
H
Heredia, F.-Javier, Rider, Marcos.-J., Corchero, C., "A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units", Accepted for publication in Annals of Operations Research (2011), Barcelona, Group on Numerical Optimization and Modelling, E-Prints UPC, http://hdl.handle.net/2117/2282. UPC., pp. 18, 10/2008. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "PLANNC: a projected Lagrangian based implementation for constrained nonlinear network flow problems", 20h IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Trier, Germany., 23-27/07/2001. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "Constrained nonlinear network flow problems through projected Lagrangian methods", 4th world conference on Circuits, Systems, Communications and Computers CSCC2000, Greece, Athens, 9-16/07/2000. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "Computational study of NOXCB: an optimization code for the nonlinear network flow problem with linear side constraints", 19th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Cambridge, U.K., 12-16/07/99. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "Nonlinear network flow problems with side constraints through projected Lagrangian methods", EURO XV / INFORMS XXXIV Joint International Conference, Barcelona, Spain, 14-17/06/97. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Planificación Hidrotérmica a Corto Plazo. Optimización de un modelo acoplado de flujos no lineales en red", XVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, València, Spain, 11-14/03/1997. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Optimum Short-Term Hydrothermal Schedulling with Spinning Reserve through Network Flows", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 10, issue 3: The Institue of Electrical and Electronic Engineering, pp. 10, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Optimum Short-Term Hydrothermal Scheduling with Spinning Reserve through Network Flows", IEEE/Power Engineering Society Winter Meeting, New York, EEUU, 02/1995. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Development and computational test of an undecoupled optimum short-term hydrothermal scheduling code using network flows", TOP, vol. 2, issue 1: Springer, pp. 28, 1994  . Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Nonlinear network flows with side constraints applied to short term hydrothermal coordination of electricity generation", European Conference on Numerical Methods in Engineering '92, Brussels, Belgium, 1992. Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Nabona, N., "Nonlinear Network Flows with Side Constraints Applied to Short Term Hydrothermal Coordination of Electricity Generation", European Conference on Numerical Methods in Engineering '92, Brussels, Belgium, Elsevier, pp. 437-444, 7/09/1992. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Numerical implementation and computational results of nonlinear network optimization with linear side constraints", 15th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Zurich, Switzerland, 1991. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Large scale nonlinear network optimization with linear side constraints", 11th European Congress on Operations Research, Aachen, Germany, 1991. Tagged XML BibTex