Export (66) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is DE  [Clear All Filters]
1991
Heredia, F. J., Nabona, N., "Large scale nonlinear network optimization with linear side constraints", 11th European Congress on Operations Research, Aachen, Germany, 1991. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Numerical implementation and computational results of nonlinear network optimization with linear side constraints", 15th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Zurich, Switzerland, 1991. Tagged XML BibTex
Heredia, F.-Javier, Nabona, N., "Numerical implementation and computational results of nonlinear network optimization with linear side constraints", 15th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, vol. 180, Zurich, Springer-Verlag, pp. 301-310, 02/09/1991. Tagged XML BibTex
1992
Heredia, F.-Javier, Nabona, N., "Nonlinear Network Flows with Side Constraints Applied to Short Term Hydrothermal Coordination of Electricity Generation", European Conference on Numerical Methods in Engineering '92, Brussels, Belgium, Elsevier, pp. 437-444, 7/09/1992. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Nonlinear network flows with side constraints applied to short term hydrothermal coordination of electricity generation", European Conference on Numerical Methods in Engineering '92, Brussels, Belgium, 1992. Tagged XML BibTex
1993
F.-Javier Heredia, Desarrollo e instalación de programas de Expansión Optima de la Red Eléctrica a distintos niveles de tensión (UPC C1958)., , 10/1993-05/1995. Tagged XML BibTex
1994
Heredia, F. J., Nabona, N., "Development and computational test of an undecoupled optimum short-term hydrothermal scheduling code using network flows", TOP, vol. 2, issue 1: Springer, pp. 28, 1994  . Tagged XML BibTex
1995
Chiva, A., Heredia, F.J., Nabona, N., "Network Model of Short-Term Optimal Hydrothermal Power Flow with Security Constraints", IEEE '95 Stockholm Power Tech, vol. 6, PS, Stockholm, Sweden, Royal Institute of Technology and IEEE Power Engineering Society, pp. 67-73, 18/06/1995. Tagged XML BibTex
Chiva, A., Heredia, F.J., Nabona, N., "Network Model of Short-Term Optimal Hydrothermal Power Flow with Security Constraints", IEEE '95 Stockholm Power Tech, vol. 6, PS, Stockholm, Sweden, Royal Institute of Technology and IEEE Power Engineering Society, pp. 67-73, 18-22/06/1995. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Revisión y puesta a punto de programas de tiempo real de Determinación de Topología, Estimación de Estado y Reparto de Cargas Interactivo (UPC C2325)., , 07/1995-12/1996. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Optimum Short-Term Hydrothermal Scheduling with Spinning Reserve through Network Flows", IEEE/Power Engineering Society Winter Meeting, New York, EEUU, 02/1995. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Optimum Short-Term Hydrothermal Schedulling with Spinning Reserve through Network Flows", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 10, issue 3: The Institue of Electrical and Electronic Engineering, pp. 10, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Optimització de fluxos no lineals amb xarxes amb constriccions a banda. Aplicació a models acoblats de coordinació hidro-tèrmica a curt termini ", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. Narcís Nabona, advisor, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 221, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex
1996
F.-Javier Heredia, SLOEGAT Project. Short and Long term Optimization of Energy Generation And Trading (Esprit 22695)., , 12/1996-05/1999. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Planificación Óptima de Gran Dimensión de la Producción Hidrotérmica de Energía Eléctrica a Corto Plazo (TAP96-1044)., , 07/1996-06/1999. Tagged XML BibTex
1997
Heredia, F. J., "Nonlinear network flow problems with side constraints through projected Lagrangian methods", EURO XV / INFORMS XXXIV Joint International Conference, Barcelona, Spain, 14-17/06/97. Abstract Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., Nabona, N., "Planificación Hidrotérmica a Corto Plazo. Optimización de un modelo acoplado de flujos no lineales en red", XVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, València, Spain, 11-14/03/1997. Abstract Tagged XML BibTex
Montserrat Dinares Peña, Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX, , Facultat de matemàtiques i Estadística, 02/06/1997 . Tagged XML BibTex
Cesar Gil Espinasa, Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal, , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/10/1997 . Tagged XML BibTex
1998
Josep Mulero Alzina, Interface visual per a model d'optimització no lineal, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 19/10/1998. Tagged XML BibTex
1999
Beltran, C., Heredia, F. J., "Short Term Hydrothermal Coordination by Augmented Lagrangean Relaxation: a New Multiplier Updating", Investigació Operativa, vol. 8, issue 1, 2, 3, pp. 63-75, July-Dec. 1999. Tagged XML BibTex
Heredia, F. J., "Computational study of NOXCB: an optimization code for the nonlinear network flow problem with linear side constraints", 19th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Cambridge, U.K., 12-16/07/99. Abstract Tagged XML BibTex
Beltran, C., Heredia, F. J., "Augmented Lagrangean Relaxation and Decomposition Applied to the Short-Term Hydrothermal Coordination Problem", 19th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Cambridge, U.K., 12-16/07/1999. Abstract Tagged XML BibTex
Raquel de Luis Rodriguez, Esther Cobo Clavaguera, Planificació hidro-tèrmica amb AMPL: Model bàsic i inclusió del mercat, , Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC, 01/07/1999 . Tagged XML BibTex
Marta Estrago Castello, Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants', , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/07/1999. Tagged XML BibTex