A new paper published on optimal electricity market bid through perspective cuts.

 The paper A new optimal electrcity market bid model solved through perspective cuts has been recently published in the journal TOP, Springer (preprint available here). In this work, the perspective cut methodology for the resolution of large scale quadratic semi-continuous optimization problems are porposed to solve stochastic programming models arising in some optimal bid electrcitiy market related problems. The numerical results obtained show the efficiency of this methodology compared with standard mixed quadratic optimization solvers. This work is a partial result of the tasks developed in the research project DPI2008-02153 of the MINECO.

New paper on efficient optimization methods for quadratic stochastic programming problems.

 The proceeding paper Solving Electric Market Quadratic Problems by Branch and Fix Coordination Methods has been published by Springer in the series IFIP Advances in Information and Communication Technology (doi:10.1007/978-3-642-36062-6_51). In this paper the Branch&Fix Coordination methodology is applied to the solution of an specific class of quadratic two-stage stochastic programming problems arising in the field of the electricity market optimization. This work has been supported by the research project grant DPI2008-02153 of the MINECO.

Master thesis on electricity market optimization under environmental regulation.


Efficient frontier of the Conditional Emission at RiskMr. Julian Cifuentes Rubiano, student of the master in Statistics and Operations Research and research assistant of the GNOM research group, defended on 12 November 2012 the master Thesis Stochastic Optimal Bid to Electricity Markets with Environmental Risk Constraints . In this thesis the  stochastic programming models for the optimal bidding strategies with emission allowances introduced in a previous work (doi: 10.1109/EEM.2012.6254676) was improved with the consideration of risk measures related with both environmental damages and financial losses. This thesis has been partially supported by the MINECO research project grant DPI2008-02153 and the  CRM grant for master research projects.

Vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME

 El passat més de novembre vaig ser nomenat vicedegà de relacions internacionals de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. D'aquesta forma les meves funcions dins l'equip directiu de la FME, on ja ocupava el càrrec de cap d'estudis de la diplomatura i llicenciatura d'estadística (en procés extinció) i del grau interuniversitari d'estadísitca UB-UPC , es veuran incrementades amb la coordinació i promoció dels diferents programes nacionals i internacionals d'intercanvi d'estudiants en els que participa la FME  amb Espanya, Europa i Amèrica.

Jornada de treball Grup Connect-EU Energia (FP7 2013)

 El passat 17 de juliol es va celebrar a la seu d'ACC1Ó una jornada de treball per a la preparació de propostes de projectes europeus en l'àmbit de l'energia (agenda de la jornada). Vaig participar en la sessió temàtica 2 sobre smartgrigds presentant les aportacións del grup GNOM-Energy als diferents temes de la convocatòria  relacionats amb gestió òptima d'smartgrids i la seva integració en el sistema energètic.

Projecte fi de màster sobre gestió òptima de microxarxes

microgridL'alumna del Màster en Estadística i Investigació Operativa (MEIO) i llicenciada en matemàtiques Lucia Igualada va presentar el passat 4 de juliol la seva tesi final de màster Optimal Management of Microgrids. La Lucia Igualada ha desenvolupat aquesta tesi com a becaria del grup d'Economia de l'Energia de l'Intitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) amb la col·laboració amb el Group on Numerical Optimization and Modeling de la UPC (GNOM - Energy), sota la co-direcció de la Dr. Cristina Corchero, professora de GNOM i investigadora de l'IREC, i jo mateix. Aquest treball va obtenir la nota màxima 10 i guardonada amb la menció de matrícula d'honor otorgada per la Comissió de Matrícula d'Honor del MEIO.

Two papers presented at the 9th European conference on Energy Markets

 EEM12

The European Energy Market conference (EEM) has achieved a considerable success over the past eight years. Its main topics covers electricity and gas market policies, security of supply, climate change and many other developments at a European level. In May 2012 this event was hosted in Florence, Italy, by the Florence School of Regulation and the Loyola de Palacio Chair (two linked research units at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute). I contributed to this event with the following two works: 

Both works will be published as full papers in the conference's proceedings that will be published by the IEEE.

VII Conference Barcelona Global Energy Challenges

BCNGECh12

Last June 28 and 29 I was attending the Barcelona Global Energy Challenges . It was the seventh edition of a forum co-organized by the  MIT Industrial Liason Program (MITILP), the Institute for the Energy Research of Catalonia (IREC) and the b_TEC foundation (b_TEC). During the poster session my student Lucia Gonzalez presented the results of her MSc Thesis Optimal Management of Microgrids, developped at the IREC in collaboration with the GNOM-Energy research group

New research period recognized

 I have just been informed  that a new six years period of my research activity (sexenio de investigación) has been recognized by the National Comission for the Evaluation of the Research Activity of the Spanish Gouvernment (CNEAI). This is my third research period so far recognized .

V Jornada MET-MEIO

 El passat 25 d'abril es va cel·lebrar la V Jornada MET-MEIO organitzada per la Comissió Permanent del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB , i de la que en vaig ser coordinador per segon any. L'objectiu d'aquesta jornada és posar en contacte als alumnes del màster amb diverses empreses i institucions per tal que hi puguin realitzar el treball final de màster. La jornada va comptar amb la participació de 12 empreses/institucions amb 14 projectes proposats. Podeu veure la llista de presentacións, pòsters i videos de l'acta a l'enllaç http://meioupcub.masters.upc.edu/MET-MIEO/MET-MEIO-5

Syndicate content