ORCB

Optimització de Reserves de Cable en Bobina (ORCaB)

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2020
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationLeader
Duration06/2020-12/2020
Funding organizationTop Cable
Partners-
Project codeC-11622
Key Wordsresearch; one dimensional cutting stock; private; project; manufacturing
AbstractL’empresa Top Cable, líder en la fabricació de cables elèctrics, es planteja aplicar una millora en el seu ERP de gestió del magatzem, afegint-hi un nou mòdul que optimitzi i doni suggeriments a la logística del magatzem tenint en compte les noves arribades i l’stock que hi hagi present.
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content