teaching

Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsEva Romero i Beneyto
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióMàster en Enginyeria Matemàtica
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa04/03/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEM; electricity market; multimarket; optimal offer; stochastic programming; MSc Thesis
AbstractEl present projecte analitza, estudia i desenvolupa diversos models multi - mercat estocàstics per al Mercat Ibèric d'Electricitat. A partir de l'artcile "Multimarket Optimal Bidding for a Power Producer" de Plazas et al, s'analitzen i es proposen diverses possibles millores: incorporació de costos quadràtics de generació i una nova definició de funció d'oferta. Aquestes millores es desenvolupen donant lloc un nou model competitiu amb l'anterior. Tenint en compte el reglament de MIBEL, i com a millora al primer proposat, finalment es desenvolupa un tercer model multi – oferta que contempla la definició de la funció d'oferta de forma esglaonada. Els resultats obtinguts mostren com la consideració de la determinació dels graons dins la pròpia modelització és rellevant respecte les funcions d'oferta obtingudes.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Xerrada d'Orientació Acadèmica a Badalona

 
 Dijous 27 de febrer es celebraràn a l'IES la Pineda les IX  Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona organitzades per l'ajuntament d'aquesta ciutat. Hi participa la UPC amb una sèrie de presentacions de les diferents titulacions que impartirà el curs vinent i jo seré l'encarregat de presentar els estudis de l'FME. Clicant aquí podeu veure el programa d'aquestes jornades.

Els estudis a la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameIX Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona
Conference Date27/02/2009
PublisherAjuntament de Badalona
Conference LocationIES La Pineda, Badalona, Barcelona. Spain
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsteaching; FME; divulgació estudis
ExportTagged XML BibTex

L'EEES: el nou escenari de l'educació superior

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NamePrograma de desarrollo universitario 2009
Conference Date28/01/2009
Conference LocationSt. Peter's School, Barcelona
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsteaching; EEES; secundària
ExportTagged XML BibTex

Conferència sobre l'EEES a l'escola St. Peter's School

 L'escola St. Peter's School organitza durant la setmana del 26 al 29 de gener de 2009 el "Programa de desarrollo Universitario 2009 ", un conjunt d'activitats orientades a alumnes de batxillerat amb l'objectiu de (a) oferir continguts de desenvolupament personal no inclosos al curriculum oficial, (b) presentar una metodologia diferent a l'escolar, basada en la inducció i el mètode de cas i (c) proporcionar informació i orientació universitaria.

Dins d'aquesta tercera línea, he estat convidat a impartir la xerrada "Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia)", programada per dimecres 28 de gener a les 15.00h. Si voleu descarregar la presentació cliqueu aquí .

Presentació del llibre "Fent servir l'estadística"

 El passat dimecres 5 de desembre es va presentar el llibre Fent servir l'estadística editat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a primer volum de  la sèrie Monografies FME. Es tracta d'un recull entenedor, adreçat especialmnent a alumnes i professors de batxillerat, d'alguns Projectes Final de Carrera fets durant els últims anys a la Diplomatura d'Estadística de l'FME que donen una visió panoràmica dels diferents usos de l'estadística i la investigació operativa. Un dels capítols està dedicat al PFC de l'Elisenda Vila , ex-alumna de la Diplomatura d'Estadística, dirigit per en F. Javier Heredia i la Cristina Corchero, on es fa una introducció al mercat elèctric espanyol (MIBEL) i a alguns dels problemes d'optimització relacionats.

Formació de preus en el mercat elèctric: millors estratègies per compradors i venedors

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsElisenda Vila; F.-Javier Heredia; Cristina Corchero
EditorPere Grima
Book TitleFent servir l'estadística
CityBarcelona
PublisherFacultat de Matemàtiques i Estadística
Volume1
Series TitleMonogràfics FME
Edition1
LanguageCatalà
ISBN Number978-84-7653-216-4
Key Wordsteaching; FME
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameQüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei
Event TypeCurs
Conference OrganiserInstitut de Ciències de l'Educació (ICE)
Conference Dates08/07/2008
Conference LocationBarcelona, Espanya
Key WordsEEES; Moodle; Atenea; teaching
Abstract
ExportTagged XML BibTex

Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameJornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''
Conference Date20/05/2008
Conference LocationBarcelona
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching; EEES
AbstractDescripció del procediment d’estimació de ECTS usat a la prova pilot del grau d'estadística a l'FME, anomenat enquesta FME-ECTS. Es basa en dues enquestes elèctròniques, que tenen per objectiu recollir la major quantitat de dades de bona qualitat de dues setmanes significatives del quadrimestre, i dues enquestes en urna, que recullen la dedicació a preparació i realització d’exàmens més els treballs realitzats després de la finalització classes. Els recursos necessàris per a l'aplicació de l'enquesta FME-ECTS son assumibles per un centre petit com l’FME, i consisteixen en un aplicatiu per a l’enquesta elèctrònica (LCFME), l'organització precisa de la recollida de dades electrònica i per urna i un becari per al tractament, l’anàlisi i difusió de resultats. Els resultats obtinguts reflexen una càrrega real de 172,9 ECTS per al grau d'estadística (180ECTS teòrics). Els resultats han servit de base per al disseny de les assignatures en els nous graus/màsters. L'enquesta FME-ECTS permet diverses anàlisis detallades: dedicació de l’estudiant per assignatura, per categories d’assignatures, per quadrimestres.
ExportTagged XML BibTex

Acte de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''

 En el context de la recent aprovació pel Consell de Govern de la universitat, del Marc per al disseny i la implantació dels plans d'estudis de grau a la UPC, s'ha volgut donar visibilitat a la recent publicació institucional que recull les experiències d'11 titulacions, tant de grau com de màster, que han estat implementant un pla pilot d'adaptació de titulacions des de l'any 2004, data de signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. Per al desenvolupament de l'acte, l'ICE compta amb la col·laboració dels responsables d'aquestes titulacions, que exposaran els aspectes referits a la docència i a l'aprenentatge que han hagut de desenvolupar al llarg de la prova pilot, i que estan reflectits a la publicació. Cliqueu aquí per a obtenir més informació.  També podeu consultar les transparències de la presentació.

Syndicate content