multimarket

Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsEva Romero i Beneyto
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióMàster en Enginyeria Matemàtica
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa04/03/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEM; electricity market; multimarket; optimal offer; stochastic programming; MSc Thesis
AbstractEl present projecte analitza, estudia i desenvolupa diversos models multi - mercat estocàstics per al Mercat Ibèric d'Electricitat. A partir de l'artcile "Multimarket Optimal Bidding for a Power Producer" de Plazas et al, s'analitzen i es proposen diverses possibles millores: incorporació de costos quadràtics de generació i una nova definició de funció d'oferta. Aquestes millores es desenvolupen donant lloc un nou model competitiu amb l'anterior. Tenint en compte el reglament de MIBEL, i com a millora al primer proposat, finalment es desenvolupa un tercer model multi – oferta que contempla la definició de la funció d'oferta de forma esglaonada. Els resultats obtinguts mostren com la consideració de la determinació dels graons dins la pròpia modelització és rellevant respecte les funcions d'oferta obtingudes.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Optimal multimarket bid

 

 

Pla de treball:

  1. Estudiar normativa mercat reserva (P.O. 7.2)
  2. (CC) Modelització mercat de reserva: variables aleatòries rellevants-> arbres.
  3. (JH) Pensar com afecta secundària a l'oferta el mercat diari.

New research project granted by the "Ministerio de Ciencia e Innovación"

  The GNOM research group of the UPC has been granted by the Ministerio de Ciencia e Innovación of the Spanish Government to develop the research project Short - and Medium Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning With Risk and Environmental Constraints. This is a three years project starting on january 2009 with an assigned budget of 130.000€, that extens the work done in several previous research projects . The leader of the project is Prof. F. Javier Heredia, and participate several researchers from the Universidad Politècnica de Catalunya, Universidad del País Vasco, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, University of Edinburgh and Norwegian University of Science and Technology.The spanish electrical utilities Unión Fenosa and Gas Natural are also involved in the project as external observers and promoters. Follow this link to know more about this project.   

Short- and Medium-Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning with Risk and Environmental Constraints (DPI2008-02153)

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationProject leader
Duration01/2009-12/2011
CallProyectos de Investigación Fundamental no Orientada 2008. IV Plan Nacional de I+D+i (2008-2011)
Funding organizationMinisterio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
PartnersUnión Fenosa, Gas Natural, Universidad Politècnica de Catalunya, Universidad del País Vasco, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, University of Edinburgh, Norwegian University of Science and Technology.
Full time researchers6 EDP
Budget157.300'00€
Project codeDPI2008-02153
Key Wordsresearch; stochastic programming; electricity markets; risc; multimarket; environmental constraints; project; public; competitive; micinn; energy
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content