FME

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // Term2010-11 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; PLE
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC
Centre // FacultyFacultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDimarts i dijous de 9.00 a 10.30, divendres de 12.00 a 13.00, Escola d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationCoordinador
Duration09/2005-09/2008
Funding organizationDepartament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya.
PartnersFacultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya
Budget10.000€
Project codePPGE
Key Wordsteaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME
Abstract
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
  1. Definició dels objectius de la titulació, tenint en compte la connexió entre l’educació secundària i la universitat, la formació necessària per a permetre l’aprenentatge al llarg de la vida dels titulats i les necessitats de l’entorn socio-econòmic-científic que donarà cabuda als titulats.
  2. Adequació dels objectius dels blocs de matèries i assignatures als objectius de la titulació.
  3. Revisió i adaptació de la metodologia docent al nou paradigma basat en l’aprenentatge de l’estudiant.
  4. Adequació de la descripció de les assignatures a la guia docent d’acord amb els requeriments de l’EEES.
  5. Adaptació totes les assignatures al sistema ECTS, mitjançant un estudi estadístic rigorós del volum de treball real de cada assignatura.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Mètodes heurístics per a preservar la confidencialitat en taules de dades estadístiques

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2001
AuthorsAnabel Blasco Moreno; Núria Pérez Álvarez
DirectorF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa20/07/2001
Nota // mark-
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Interface visual per a model d'optimització no lineal

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1998
AuthorsJosep Mulero Alzina
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa19/10/1998
Nota // mark-
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Aplicació del mètode "Radar Mulplier" al problema GUC amb factibilitat total

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsJordi Laseras
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióLlicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2003
Nota // mark10 (over 10) MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; LCTE; MSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Optimización de recursos en redes de transporte ópticas

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsMarc Ruiz Ramírez
DirectorF.-Javier Heredia; Luis-Domingo Velasco Esteban
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióLlicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, Màster Interuniversitàri en Estadística i Investigació Operativa
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa08/01/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; LCTE; MIEIO; MSc Thesis
AbstractEn las redes de transporte ópticas, las conexiones se establecen de forma dinámica. Cada conexión permanece en la red durante un tiempo aleatorio. Esta combinación hace que el uso de recursos en la red en un instante concreto no sea óptimo. En este proyecto, se pretende desarrollar un módulo centralizado que periódicamente re-optimice el uso de recursos en la red. Concretamente se estudiarán dos situaciones diferentes: a) Compactación de canales ópticos en redes ópticas en anillo. El objetivo es maximizar el tráfico transportado por la red. b) Optimización del número de interfaces ópticas en redes malladas multicapa. El objetivo es minimizar el equipamiento óptico necesario dado un volumen de tráfico. Se utilizarán procedimientos de modelización en programación matemática y de técnicas meta-heurísticas de resolución.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Previsió de preus i planificació de la producció en el mercat elèctric espanyol

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2005
AuthorsMercè Amell; Lorena Bernáldez
DirectorF.-Javier Heredia; Pilar Muñoz
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa14/07/2005
Nota // mark9.0 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Problema del període òptim d'oferta d'una unitat tèrmica

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2004
AuthorsCristina Corchero
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióLlicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa07/05/2004
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; LCTE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Memória professional, El Portal del Consell Insular de Mallorca

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsPablo Jerónimo Estevez
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/07/2003
Nota // mark6.5 (over 10) A
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

L'estadística en la indústria farmaceutica

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2003
AuthorsMeritxell Falques Casanovas
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/07/2003
Nota // mark7 (over 10) N
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content