FME

Comissió de Postgrau d'Estadística de l'FME

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period09/2004-09/2005
Type of positionNominated
PositionMember
Key Wordsteaching; administrative; FME; EEES; postgraduate
AbstractComissió nomenada per la Junta de Facultat de la FME, a proposta de la Comissió Permanent, amb l'encàrrec d'el·laborar una proposta de Master Oficial en Estadística i Investigació Operativa.
ExportTagged XML BibTex

Coordinador Prova Pilot del Grau d'Estadística de l'UPC

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period12/2004-12/2007
Type of positionNominated
PositionCoordinador
Key Wordsteaching; FME; administrative; EEES
AbstractCoordinador, como a Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME, de la comissió encarregada del desenvolupament de la Prova Pilot de Grau d'Estadística, dins del programa de proves pilots del Departament d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Vicedegà Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2003
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period04/2003-03/2006
Type of positionCàrrec de confiança
Position
Key Wordsteaching; FME; administrative
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content