Export (241) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
F
F.-Javier Heredia, Marcos J. Rider, C. Corchero, "A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units", Annals of Operations Research, vol. 193, issue 1: Springer, pp. 107-127, 2012. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Vicedegà Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME // Vicedean of the Faculty of Mathematics and Statistics", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 04/2012-. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Repressentant del PDI a la junta de departament", Dept. Estadística i Investigació Operativa, UPC, 06/2012-. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Intercanvi d'experiències docents del Grau en Matemàtiques, , Barcelona, Spain, Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC, 24/05/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "VII Conference Barcelona Global Energy Challenges", VII Conference Barcelona Global Energy Challenges, Barcelona, Spain, Catalonia Institute for Energy Research, 28-29/06/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013)", Jornada de treball Grup connect-EU Energia (FP7 2013), Barcelona, Spain, Catalonia Institue for Energy Research, 17/07/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Ma Paz Linares, "Optimització en enginyeria // Optimization in Engineering", 361226, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Ma Paz Linares, Jordi Castro, "Programació Matemàtica // Mathematical Programming", 200152 - PM, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME // Vicedean for International Relations at the Faculty of Mathematics and Statistics", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 11/2012-. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió Permanent del OrgMEIO", Dept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC, 01/2011-01/2013. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "VI Barcelona Global Energy Challenges", VI Barcelona Global Energy Challenges, Barcelona, Spain, Institut de Recerca en Energia de Catalunya; MIT Industrial Liason Program; b_TEC, 2-3/06/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Introducción a SAS System, , Online, Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona, 2-23/06/2011. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, Eugenio Mijangos, "Solving electricity market quadratic problems by Branch and Fix Coordination methods", 25th IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization, Berlin, 12-16/09/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Cristina Corchero, "A multistage stochastic programming model for the optimal multimarket electricity bid problem", Optimization, Theory, Algorithms and Applications in Economics (OPT 2011), Centre de Recerca Matemàtica. Barcelona, Spain., 24-28/10/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria", Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria, Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, math-in Red Española Matemática-Industria, 30/11/2011. Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Interactive Teacher Speaking skills & strategies", Intreractive Teacher Speaking skills & strategies, UPC, Barcelona, Spain., Institut de Ciències de l'Educació de la UPC, 17/11/2011-28/11. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB", Dept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC, 11/2011-07/2013. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Junta de Facultat de l'FME", Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 12/2011-04/2012. Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Fluxos en Xarxes // Network Flows", 34414 - FX, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, "Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming", 26339 - MPM, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
F.-Javier Heredia, "Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming", 361226, 2011  . Tagged XML BibTex