New web page of the GNOM research group

 The Group on Numerical Optimization and Modeling (GNOM) has now a new web page at

htpp://gnom.upc.edu

This new site has been developed with Plone under the GenWeb framework of the UPC (http://genweb.upc.edu/).

 I proudly invite you to visit this new site, where all the relevant information about our research and teaching activity will be shown. You can also sindicate to the RSS channel.

Hope you like it!!

 

New paper accepted for publication at the IEEE Transactions on Power Systems

 The paper "Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-ahead Electricity Market" has been recently accepted for publication at the journal  IEEE Transactions on Power Systems. In this work, the authors, prof. F.-Javier Heredia, Dr. Marcos.-J Rider and Ms. Cristina Corchero developed, within the general stochastic programming framework, a new optimal bid model for both thermal and generic programmingn units (also known as Virtual Power Plants) taken into account the most recent regulation rules of the Spanish peninsular system MIBEL. A previous version of the accepted paper can be downloaded from  http://hdl.handle.net/2117/2282.

To access to the full paper through the IEEEXplore digital library, click here.

Informació Junta de Facultat de l'FME (23/12/09)

Dimecres 23 de desembre es cel·lebrarà la Junta de Facultat de l'FME amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior .
 2. Informe de degà.
 3. Afers de tràmit.
 4. Elecció dels membres de la Comissió Permanent.
 5. Torn obert d'intervencions.

Clicant als enllaços podreu descarregar els documents.

Informació Junta de Facultat de l'FME (25/11/09)

 El dimecres 25 de novembre es va cel·lebrar la Junta de Facultat de l'FME amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior .
 2. Informe de degà.
 3. Aprovació de la memòria del Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica .
 4. Sanció de la memòria de l'FME per al curs 2008-2009 .
 5. Afers de tràmit.
 6. Torn obert d'intervencions.

Clicant als enllaços podreu descarregar els documents.

Workshop on Energy and Environment, Universitat de Girona

I have been kindly invited by the coordinator prof. Nicolas Boccard to attend the first

Workshop on Energy and Environment

to be held at the Cloister of the School for Humanities and Art, University of Girona

Friday, 2nd October 2009

Lectura de dos PFC's a la DE sobre oferta òptima als mercats d'energia elèctrica.

El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:


 • Fer una descriptiva de les dades obtingudes de les energies tèrmiques per veure el comportament que hi tenen.
 • Entendre el model d'optimització d'oferta presentat a l'article [1], i compendre la seva implementació.
 • Entendre el model d'optimització d'oferta de l'article [2] i resoldre una nova modelització adaptant aquest model a l'anterior fent els canvis pertinents.
 • Comparar els dos models i treure'n conclusions sobre quin és el més eficient.

Aquí teniu més informació.

[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.

[2] Cristina Corchero, F. Javier Heredia, "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009

 

Lectura d'una Tesi Final de Màster a l'FME

 

Dimecres 4 de març es va llegir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística la Tesi Final de Màster d'Enginyeria Matemàtica de l'alumna Eva Romero i Beneyto, que porta per títol "Oferta òptima multi – mercat al Mercat Ibèric d’Electricitat", i que he tingut el plaer de dirigir. En aquest treball es proposa un nou model, basat en els treball de Plazas et al. i Heredia et al. , per a l'oferta òptima al mercat diari tenint en compte els mercats de secundària i intradiari. Clicant aquí obtindreu més informació .

Xerrada d'Orientació Acadèmica a Badalona

 
 Dijous 27 de febrer es celebraràn a l'IES la Pineda les IX  Jornades d'Orientació Acadèmica a Badalona organitzades per l'ajuntament d'aquesta ciutat. Hi participa la UPC amb una sèrie de presentacions de les diferents titulacions que impartirà el curs vinent i jo seré l'encarregat de presentar els estudis de l'FME. Clicant aquí podeu veure el programa d'aquestes jornades.

Conferència sobre l'EEES a l'escola St. Peter's School

 L'escola St. Peter's School organitza durant la setmana del 26 al 29 de gener de 2009 el "Programa de desarrollo Universitario 2009 ", un conjunt d'activitats orientades a alumnes de batxillerat amb l'objectiu de (a) oferir continguts de desenvolupament personal no inclosos al curriculum oficial, (b) presentar una metodologia diferent a l'escolar, basada en la inducció i el mètode de cas i (c) proporcionar informació i orientació universitaria.

Dins d'aquesta tercera línea, he estat convidat a impartir la xerrada "Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia)", programada per dimecres 28 de gener a les 15.00h. Si voleu descaregar la presentació cliqueu aquí .

Beca FPI-MICINN de doctorado en Mercados Eléctricos

(ATENCIÓN: CONVOCATORIA CERRADA Y RESUELTA) . ACCESO A LA CONVOCATORIA .

El Grupo de Optimitzación Numérica y Modelización (GNOM) del Departament d'Estadística I Investigació Operativa de la Universidad Poltécnica de Catalunya, dispone de una Beca de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, para la realización de una tesis doctoral dentro de un proyecto de investigación sobre Optimización de  Mercados Eléctricos financiado por el Plan Nacional de I+D+i. La duración de la beca es de hasta cuatro años. 

Syndicate content