FME

Planificació tèrmica mitjançant una aplicació en VBA per EXCEL

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2002
AuthorsCristina Corchero; Esther Roura
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2002
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Coordinació hidrotèrmica amb AMPL: Módel bàsic

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2000
AuthorsAdela Pagès Bernaus; Jordi Laseras Figueredo
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa01/05/2000
Nota // mark10 (over 109 MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Tractament informàtic de l'enquesta de l'opearació 'Atouts Gagnants'

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1999
AuthorsMarta Estrago Castello
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/07/1999
Nota // mark8.5 (over 10) N
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Planificació hidro-tèrmica amb AMPL: Model bàsic i inclusió del mercat

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1999
AuthorsRaquel de Luis Rodriguez; Esther Cobo Clavaguera
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC
Data defensa01/07/1999
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsCesar Gil Espinasa
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreDep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística
Data defensa01/10/1997
Nota // mark10 (over 10) MH
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Resolució de models quadràtics de planificació hidro-tèrmica a curt termini amb CPLEX

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1997
AuthorsMontserrat Dinares Peña
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de matemàtiques i Estadística
Data defensa02/06/1997
Nota // mark9.5 (over 10)
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex

Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Conference NameJornada d’intercanvi d’experiències docents
Conference Date26/06/2001
Conference LocationBarcelona
Type of Workinvited presentation
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; EEES
AbstractDurant el curs 1999-200 es van produir dos fets importants als estudis d’Estadística i de Investigació Operativa a la FME: per una banda, es va posar en marxar la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques; per un altre banda, es va començar a discutir la reforma del pla d’estudis de la Diplomatura d’Estadística. Aquests dos fets van propiciar un debat entre els professors de Investigació Operativa entorn a les assignatures de Investigació Operativa a la Diplomatura d’Estadística. Com a resultat d’aquest debat, els professors de l’assignatura de Investigació Operativa Determinista (IOD) varem decidir realitzar una reforma integral d’aquesta assignatura. l’Objectiu de la ponència és explicar el perquè de la reforma, què es volia reformar i com es va fer. Finalment es ressalten les dificultats trobades durant aquest primer quadrimestre de posta en marxa de la reforma.
ExportTagged XML BibTex

Modelització en Programació Matemàtica // Modelization in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?no
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
Abstract

The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
decision-making problems, formulated as problems of mathematical programming, which may arise during a professional
or research career.

  • Learn the mathematical formulation of some of the main mathematical programming models and develop the ability to formulate new ones.
  • Acquire the ability to determine the most appropriate algorithm and the optimization software for solving these problems numerically.
  • The ability to interpret correctly the results provided by the optimization software.

Skills to be learned

  • Learn and understand some of the most important problems in linear, integer and nonlinear programming as well as network flows.
  • Given the description of a new decision-making problem, be able to formulate the associated optimization problem correctly.
  • The ability to implement and obtained the optimum solution for decision-making problems by selecting the most appropriate algorithm and optimization software in each particular case.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB)
Horaris // ScheduleTues. 14.00 - 16.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME.
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Fluxos en Xarxes // Network Flows

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?Si // yes
Codi // Code34414 - FX
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; network flows; FX
AbstractThis is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
  • To know the mathematical formulation and properties of the most relevant network flow problems (shortest path, maximum flow, minimum cost, multicommodity flow, generalised flows, etc.).
  • To know the convergence properties,  computational complexity and implementation issues of the network flows algorithms.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00 to 17:00, Thu. 14:00 - 16:00, room 003 (FME)
ECTS5
ExportTagged XML BibTex

Ampliació d'Investigació Operativa determinista // Advanced Deterministic Operations Research

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // Term2009-10 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code26297- AIOD
Key Wordsteaching; operations research; investigació operativa; AIOD
Abstract

Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:

  • Es vol que els estudiants de l'assignatura adquireixin els coneixements i la pràctica adequada per saber formular i resoldre numèricament models especifics de fluxos en xarxes, programació entera i programació no lineal, amb especial preocupació per aquells models relacionats amb el camp de l'estadística.
  • Completar els coneixements en algorismes d'optimització per a problemes de programació lineal, entera, no lineal i fluxos en xarxes, proporcionant la formació de base recomenable per cursar les assignatures de la Llicenciatura en ciències i Tècniques Estadístiques / Master en Estadística i Investigació Operativa.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i devendres de 11.00 a 12.30, FME aula 101. Dimecres de 9.00 a 11.00 , FME aula 101.
ECTS7.5
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content